Ski touring

 

Използваме този термин, за да обобщим с една дума, нещо, което на български е трудно да бъде обобщено.  Ski touring програмата ни е да обходиш, да изживееш, да усетиш, да споделиш места, до които малък или никакъв брой хора са се докоснали.  Това е свободата да избереш пътя, по който да стигнеш до някъде и линията, по която да се спуснеш отнякъде. Нашият екип ще Ви придружи в това приключение и ще Ви помогне да усетите свободата на зимната планина. Ще Ви посочим „трънливите участъци“ от това занимание и ще Ви дадем инструментите, с които да си подарявате тези емоции по смислен и безопасен  начин.

Елементи на програмата:

 • Специализирана екипировка: ски с панти, колани, комбинирани обувки, щеки, дрехи
 • Лавинен предавател, лавинна сонда, лавинна лопата
 • Методи на придвижване със ски
 • Избор на терен
 • Лавинна безопасност, снежен тест
 • Оказване на първа помощ на пострадал
 • Симулативна лавинна акция
 • Ориентиране в зимната планина
 • Ски преходи
 • Извънпистово каране
 • Използване на алпийска зимна екипировка

Програмата се провежда на три етапа.

Начално ниво

Този етап включва общо запознаване със специализираната екипировка за практикуване на  ski touring, придвижване и ориентиране в  зимната планина, опасности, оказване на първа долекарска помощ, избор на терен, лавинен курс, леки ски преходи, леки извънпистови карания, средно физическо натоварване и с предполагаема дневна денивилация около 500 м.

Средно ниво

Тук задълбочаваме познанията за терена, екипировката, лавинна безопасност, симулативна лавинна акция, ориентиране, извънпистово каране и ски преходи, с  високо физическо натоварване, с предполагаема дневна денивилация около 1000 м.

Ниво Експерт

Лавинна безопасност, ориентиране в зимна планина, избор на терен, използване на специализирана алпийска екипировка при извънпистово каране, оказване на първа долекарска помощ на постардал, ски преходи с много високо физическо натоварване, с предполагаема дневна денивилация  минимум 800 м до към 1500 м.